Posle velikih priznanja struke Radomir Vuković je polovinom 2008. godine nastavio da prikuplja grafički materijal koji treba da se pojavi kao drugo izdanje knjige ZNAKOVITO.

Ovo delo treba da se pojavi pod nazivom DVA i u svemu se naslanja na principe prikupljanja i strategiju predstavljanja radova koja je primenjena u u knjizi ZNAKOVITO gde su radovi bili razvrstani u tri kategorije (Alfabeti, Piktogrami i Logotipi). U novoj knjizi DVA pridodate su dve posebne oblasti (Brojevi i Vizuelni sistemi).

Sagledavajući značaj ove prikupljene dokumentacije, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, prihtavio se patronata nad nastavkom ovoga posla. To praktično znači da će Muzej biti izdavač knjige DVA i da će celopuni prikupljeni materijal iz obe knjige (oko 6000 radova) preći u legat, odnosno trajno vlasništvo ove institucije.

Znakovito

Dostava radova za knjigu DVA

Svi autori koji misle da njihovi radovi treba da nađu mesta u knjizi DVA, treba da svoje radove pošalju na adresu kvadart@beotel.rs. Radovi treba da budu postavljeni monohromatski i u nekom vektorskom programu. Potrebno je da budu korektno potpisani (naziv, karakter rada, godina, autor). Poželjno je da se pre slanja napravi kontakt. Internet ili tel. 011 2 193 693 Radomir Vuković.

Znakovito

FOTO ARISTA
fotografska radnja
Josip Zgomba
1976

Naslovna strana
Bole Miloradović
1976

ALBO
odeća
-

Antologija srpskog slikarstva...
znak projekta
Blažina Zoran
2008

Znakovito

Sve što možete da sanjate možete i da ostvarite (Walt Disney)
/ Bucek Marica / 2006

Znakovito

VIET NAM / Nenad Novakov / 1973

Znakovito

ZLATNO PERO - znak izložbe / Masniković Nikola / 1974

Znakovito

Novogodišnja čestitka / Dragana Paramentić / 2003