Naslovna strana casopisa Kvadart
Naruči >>>

KVADART No. 19

jun 2003.

Izdavač

GRAS, Beograd

Glavni i odgovorni urednik

Radomir Vuković

Grafička produkcija

GRAS studio, Beograd

AD+D / Radomir Vuković
Dizajn / Gordana Milojević

Naslovna strana

VLES KNJIGA
transkripcija Radomir Vuković

Štampa

DANIEL PRINT, Novi Sad
obim časopisa 96 strana
tiraž 1000 primeraka

 

Sadržaj

  Glavni urednik * Uvodnik
  info
  Tragajući za svojim sadržajnim identitetom Redakcija je postavila sistem kratkih informacija koje smo nazvali neoriginalno INFO. Ali zato su tu bile vesti koje su se bavile i politikom i društvenim sitacijama i isčitavanjem jnajrazličitijih tabu tema prevodeći ih u znakove pored puta.
dokumentacija ULUPUDS redakcijska dokumentacija 1953 – 2003
intervju Marina Đurić * LeONArdova ćerka
art Dennis Brown* Sa moje stane okeana
politika Vojislav Veljković * Prvi evropski ustanak
ilustracija Mirjana Vajdić – Bajić * EROSNOGRAFIJA                Večna tema uvek se opire bilo kakvim zaključcima. Uvek se pojave novi pogledi na stare oglede. I mada je suština ista uvek zbunjuje varijetet umetničke interpretacije koji u svojoj sveobuhvatnosti kako se preko velikih reči, dubokih asocijacija, dvosmislenih izjava... uvek krije ono od čega smo pobegli.
fotografija Đorđe Bukilica * Osvetljeno telo
grafički dizajn Dušan Đokić* Ključ vizuelnog bogatstva
ambalaža Ljiljana Nikolić * I slatko i lepo
strip Ana Popović Bodroža * Ko sme da plovi
pismenost Radomir Vuković* Čekajući glasnika, Jedno teško i staro pitanje, Prema Hiperboreji, Kiklop polifem, Indija – Troja – Srbija, Idejni dinamizam kao borba ideja, Ljudi iz zemlje Vena, Lug, Čitanje etrurskog, Ludilo ćirilice, Prva pisma, Rukopisne knjige, Epigrafika i sfragistika, Prva štampana knjiga, Sedamnaesti i osamnaesti  i devenaesti vek, Reforma, Početak XX veka, Nova tipografija                                             Obiman separat koji na 25 strana pokušava da vizuelno predstavi prostor naše pismenosti. Separat ovih vežbi postavljen je na naslovnu stranu oovog broja. To je Vinčansko pismo. O kome znamo da ne znamo. Tu su i prvi potpuno nejasni još uvek nerazjašnjeni pojmovi. Od crkvenih ispisa da savremene kaligrafije i tipografije.
istorija Ljubomir Nenadović * O Crnogorcima
istorija Marina Đurić * Pismonosnost
internet Tamara Petrović & Jelena Tasovac* O ponjavi i zavičaju
grafički dizajn Znakovito
grafički dizajn Slobodan Jelesijević * Samo Tako
fitigrafija Slavko Timotijević * Foto radnja Branimira Karanovića
rasejanje Bogumil Dodol * Limess Rabicus
uskršnja jaja Milorad Pavić * Jajovito
arhitektura Anđelka Vojinović * Kapela
kolekcija Slavko Grkavac * Pozdrav iz Kragujevca
art Jedan autor jedno delo* Zoran Lulić / stolica