Naslovna strana casopisa Kvadart
Naruči >>>

KVADART No. 15

oktobar 2001.

Izdavač

GRAS, Beograd

Glavni i odgovorni urednik

Radomir Vuković

Grafička produkcija

GRAS studio, Beograd

AD+D / Radomir Vuković
Dizajn / Gordana Dukić

Naslovna strana

suvenir PRIGLAVCI
Koncepcija/ Radenka Jungić
Fotografija / Vladan Milisavljevć

Štampa

DANIEL PRINT, Novi Sad
obim časopisa 96 strana
tiraž 1000 primeraka

Dodatna štampa

DIZAJN STUDIO RADOŠEVIĆ, NS ČETVORNIK - Serigrafija Branislav Radošević * PUNOM PAROM

Nagrade:

Privredne komore Vojvodine DANIEL PRINTu za štampu i Radomiru Vukoviću za dizajn KVADARTa 15

Branislavu Radoševićuza set dizajn Veliki i Mali

GRIFON * najbolji dizajn u 2002/2003 Specijalno priznanje Radomiru Vukoviću za dizajn KVADARTa No.15

 

Sadržaj

  Glavni urednik * Uvodnik
  info
urbani svet Ivana Kronja * U zemlji laži , zločina i neslobode
politika Vojislav Veljković * Prvi evropski ustanak
politika Radomir Vuković * Mamac Sv. Antuna
film Danko Stojić * Neverbalna komunikacija na filmu
grafički dizajn Anđelka Vojinović * Poruke lične prirode
Problem savremenih umetnika jeste inspiracija i naravno kreacija, ali to se na kraju svede u ravan komunikacionog procesa, u kome se postavlja pitanje, kako poslati poruku o svom radu? Aktuelna medijska situacija pruža neverovatne mogućnosti prenošenja informacija. U svemu tome uočljiva je situacija u kojoj umetnici tragaju za sopstvenom frekvencijom kako bi poslali poruku lične prirode. To je zapravo autentičan zapis koji je u ravni same inspiracije odnosno kreacije.
arhitektura Vladimir A. Milić * Od barke do barake
strip Zoran Penevski * Anatomija grafičke zavere
karikatura Milorad H. Jevtić – Karikatura
politika ICOGRADA  regionalni sastanak u Zagrebu
grafički dizajn Radomir Vuković * Hrvatski dizajn hrvatskog proizvoda
  Bruketa & Žinić
grafički dizajn Radomir Vuković * Prijateljsko komuniciranje
grafički dizajn Radomir Vuković * NaturalMonte
pozorište Radoš Dragutinović * Slike.Život.Daske
fotografija Borislav Milojević * Uradi nešto
fotografija Miša Đurković * O Kitsch Tornado Pop
neke druge cipele Anđelka Vojinović * Mentalni cipelarijum
art Ana Popović * Točak bicikla
Bicikl (lat-grč), vozilo sa dva točka postavljena jedan iza drugog; pokreće se okretanjem nožnih pedala vezanih beskrajnim lancem i zupčanicima na zadnjem točku. Preteča današnjeg bicikla je iz 1790. a pravo vozilo slično biciklu pojavilo se u Parizu 1818. Bicikl sa pedalama pojavio se polovinom XIX veka, a sa gumama koje su bile napunjene vazduhom 1885. Kod nas se bicikl pojavio 1880. godine.
grafički dizajn Odbrojavanje
grafički dizajn Radomir Vuković * Majska bašta
ULUPUDS je kao republičko Udruženje 1969. godine organizovalo reprezentativnu godišnju izložbu svih sekcija. Odabran je termin i od tada ova manifestacija ze zove Majska izložba. Grafičku opremu kataloga radili su naši najistaknutiji dizajneri. U prilogu su date sve naslovne strane svih izdanja sa neophodnim tehničkim podacima i komentarom idejne postavke.
industrijski dizajn Slavko Grkavac * Svensk design i varlden
industrijski dizajn Anđelka Vojinović * Elementarna pozicija No.2