Naslovna strana casopisa Kvadart
Naruči >>>

KVADART No. 11

jul 2000.

Izdavač

GRAS, Beograd

Glavni i odgovorni urednik

Radomir Vuković

Grafička produkcija

GRAS studio, Beograd

AD + D / Radomir Vuković
Dizajn / Gordana Dukić

Naslovna strana

Radomir Vuković

Štampa

DANIEL PRINT, Novi Sad
obim časopisa 96 strana
tiraž 1000 primeraka

Nagrade:

Udruženje propagandista Srbije Godišnja nagrada
za Radomira Vukovića

 

Sadržaj

  Glavni urednik * Uvodna reč
  info
grafički dizajn pozivNICE
teorija Sava Ristović * Mali ekran TV prijemnika u boji
teorija Petar Damjanović * Ljubav, poštovanje, poverenje
prilog istoriji Kongresi KPS & KPJ
prilog istoriji Radomir Vuković * Nike Petokrake Kratka istorija (na deset strana) o pojavnosti Petokraka na ovim prostorima ispričana je u prvom licu jednine. Zato ona ne pretenduje ni na kakvu univerzalnost. Brojni grafički primeri uzeti po principu dohvatne tehnike samo ulustruju prostor u kome su Petokrake bile sinonim jedne Ideologije.
muzeologija Lidija Merenik *YUGO muzej
grafički dizajn Mirjana Bajić * LIVE !  - Vladan Srdić Od svog drugog broja časopis objavljuje priloge NOVI DIZAJN U SRBIJI. U odnosu na srednju generaciju dizajnera Vladan Srdić se po konceptu i vidljivom otklonu prema svakoj upotrebi medija, slike i grafike, njihovim sažimanjem sa plakatom te stvaranju stilskog eklekticizma, ma koliko se, u određenim zadacima on pokatuje kao ekorativ i komunikativan.
grafički dizajn FILATELOGRAFIJA, virtuelne poštanske marke
ilustracija Slobodan Mašić * mmarKOLAŽI
Kažu da u umetnosti postoji nekoliko večitih tema, kao što u tajnim naukama geomerije postoje samo nekoliko geometrijskih tela, tako je i čpveku suđena samo jedna sudbinska putanja kojom se on uspinje stepenicama života, na njima udiše tamno modra nebesa, osluškuje kosmičke hatmonije, putuje kroz šume vremena, itada na kraju postoji jedan istrument kojim Doru Bosiok iscrtava svoje maštarije.
fotografija Anđelka Vojinović* Raznoglednice
ilustracija A.M.Hazenberg & M.Hadži Cenić * Tamo gde lale uspevaju
arhitektura US PREDATOR
industrijski dizajn Maja Vučetić * Hombre Tranquilo
strip R.M. Gera * Život crta strip
scenografija Slavica Ilić* Snovi od poliuretana
web dizajn Dragan Nikodijević* Točak koji nas melje i  koji meljemo
fotografija Eduard Žmukić * Približavanje beskraju
serijografija Radomir Vuković * Na sebi, u sebi, oko sebe
scenografija TUCKWOOD
keramika Bela Duranci * Bajkoviti svet porculanskih latica
ilustracija Sekvence iz Beča
svetleća tela Slavko Grkavac * Opredmećeno rasveljavanje
fotografija Slobodan Bibić* Cats, Dogs,Will, Kill, Iguanas
keramika jedan autor jedno delo– Biljana Rakić / keramička ambalaža