Naslovna strana casopisa Kvadart
Naruči >>>

KVADART No. 5

maj 1996.

Izdavač

GRAS, Beograd

Glavni i odgovorni urednik

Radomir Vuković

Grafička produkcija

adAstra, Beograd

AD + D / Miodrag Šurjanac
Dizajn / Vesna Bombek, Dušan Milićević

Naslovna strana

Miodrag Tabački
Fotografija / Vladimir Popović

Štampa

PUBLIKUM, Beograd
obim 96 strana
tiraž 1000 primeraka

Nagrade:

Niška smotra marketininga
Veliki doprinos dizajnu
ULUPUDS
Godišnja nagrada
za Radomira Vukovića

 

Sadržaj

  Glavni urednik * Uvodnik
  info
politika Radomir Vuković * Patria Partija
scenografija Dragana Čolić – Biljanovski * Važno je biti shvaćen
teorija zavere Radomir Vuković * bRedizajn ili anglosaksofonisti
industrijski dizajn Ivan Petrović* Designer extraordinary?
  Novi dizajn u Srbiji Branko Lukić
Profesor sa četvrte godine hvali svog studenta.Kaže da je njegov princip – dizajn bez ornamenata – nešto što je možda prirodno za tu generaciju ali njegovo interesovanje u mnogome prevazilazi školske okvire. Pojavlju se nacrti, ideje i naslovi knjiga. To je dovoljno da se za nekoga kaže da je izvaneradan.
grafički dizajn Irina Subotić * Veliki majstor prolaza
art Ann Rose * Uzemljeno svetlo
grafički dizajn Radomir Vuković* Promena svesti ili svest o promeni
enterijer Marijana Lazar – Milosavljević * Za stepen više
Uskrs Nikola Šuica* Temperovanje ljuske
strip Slobodan Ivkov * Sav taj džez (sax only)
Pasija sa kojom karikaturista crta, dok svoju ideju ili stav preko samo jednog crteža želi da saopšti gledaocu, ubedi ga u nešto, a zatim pridobije, može da se meri samo sa onom koju ispoljava džez muzičar dok izvodi svoju efektnu minijaturu, ne znajući kako će slušalac reagovati. Ovo je napisao S.Ivkov povodom konkursa za karikaturiste sa temom (samo saksofon).
strip Zoran Penevski * Deveta rupa na svirali
animacija Nikola Stojanović* Saga o stogodišnjoj bebi
arhitektura XIX KONGRES UNIJE ARHITEKATA (selecija Srbije)
arhitektura Sanja Žegarac * Užice...preko reke
arhitektura Borislav Stojkov * Novi Sad, ulica Modena
arhitektura Vladimir Lojanica * Most preko urbane vode
Internacionalni konkurs za studente arhitekture imao je za temu MOST. Pristiglo je mnogo radova a drugu nagradu dobio je beogradski tandem Đorđe Stojanović i Goran Trnevski. Njihova ideja je bila da most može da bude prostor za stanovanje. U dva ili tri nivoa. To je most u Beogradu koji prelazi reku Savu na nivou starog jezgra sa Novim Beogradom.
moda Vesna Lakićević – Pavićević * Moda kao metafora
enterijer Aleksandar Milenković * Dizajn za „malog“čoveka
plakat Zoran Penevski * Lirske zamke
skulptura Balša Rajčević * Kolja Milunović na Železničkom peronu
nautika Željko Tarbuk * Drugi menadžment nautike
teorija Balint Szomaty * Pretvara li se umetnost u dizajn?
itdavaštvo Andrej Tišma* Monografija UPIDIVa
fotografija Dragan Stojković * FOTOGRA