Naslovna strana casopisa Kvadart
Rasprodato

KVADART No. 1

mart 1994.

Izdavači:

KVADART, Beograd
ASTRODESIGN, Beograd

Grafička produkcija

SPECTRA, Beograd

Glavni i odgovorni urednik

Dušan Aranđelović

AD + D / Dušan Aranđelović
Dizajn / Srđan Tasić

Naslovna strana

Segment pozorišnog plakata
BELA KAFA autora Ferenca Barata

Štampa

ASTRO DESIGN, Beograd
obim časopisa 96 strana
tiraž 1000 primeraka

Nagrade:

Zlatna značka Kulturno prosvetne
zajednice Srbije za
Radomira Vukovića

 

Sadržaj

 

Glavni urednik * Uvodnik

Irina Subotić * 25. Majska izložba ULUPUDSa

Mirjana Danilović * Autorski kod

Zvonimir Šimunec * Creative for life

Irina Subotić * Tipografija zenitističkih izdanja

Milanka Todić * Stanislav Sharp i umetnička grupa FIA

Slavko Timotijević * Verujem u fotografiju

Dušan Vuksan * Četvrtak

Dušan Vuksan * Metric

Marisela Veličković * Buvlja pijaca

Ješa Denegri * Dizajn u ogledalu veka

U Parizu je održana velika izložba pod nazivom DESIGN MIROR DU SIECLE. Bila je prilika sagledavanja istorijskog razvoja industrijskog oblikovanja koje predstavlja jednu od karakterističnih fenomena veka na isteku. Dizajn je ogledalo vremena. On je komunikacija za novo vreme.

Ješa Denegri * Skulptura kao neutilitarni objekat

Srđan Apostolović je na svojoj izložbi svesno pokazao da je moguće odgovorno i specijalistički vratiti se elementarnim praoblicima skulpture tj. rukom pravljenim oblicima. To više nije „kip na postamentu“ nego može da bude, a sve učestalijei jeste, nađeni predmet, kontstrukcija, ambijent, instalacija. To je takođe i smišljena atmosfera kojoj jemesto u prostoru arhitekture sa pomešanim elementima dizajna.

Snežana Ristić * Od dosetke do šoka

Mirjana Bajić * Nostalgičan san o Evropi

Branka Ivanić * Studenička trifora

Dejan David Ećimović * Poslednja stanica

Gordana Jovanović * Sunčana padina

Velika nagrada Salona arhitekture 1993. godine dodeljena je tandemu B.Redžić & D.Ivanović za objekat Dečije obdanište koje je već dobilo ime Sunčana padina. Mondrijanovski komponovana zgrada u potpunosti prati teren i otvara mogućnosri povezivanja enterijera i eksterijera.

Gordana Jovanović * Hram Sv.Trojice